Ocena użytkowników:  / 10
SłabyŚwietny 
Administrator Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 01 grudzień 2011 Odsłony: 16808
Drukuj

 

Przypomnijmy, że potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się zgodnie z art. 87 - 91 kodeksu pracy. Podstawą, od której pracodawca może ujmować zadłużenie jest wynagrodzenie, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Chodzi tu o wynagrodzenie potocznie określane jako „netto”. Wynagrodzenie pracownicze jest chronione w taki sposób, że pracodawca musi pozostawić pracownikowi pewną część pieniędzy do wypłaty czyli tzw. kwotę wolną. Ani on jako wierzyciel ani komornik nie mogą zabrać całej pensji na poczet długu. Kwota wolna nie obowiązuje jedynie w przypadku potrącania alimentów, choć i tak pracownik musi dostać 2/5 wynagrodzenia (3/5 zabiera wierzyciel).

 Wolna od potrąceń przymusowych, dokonywanych bez zgody pracownika, jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 1)       100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

 2)       75 % wynagrodzenia minimalnego netto - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

 3)       90 % wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

 
  Przy dokonywaniu potrąceń dobrowolnych, co do których konieczna jest pisemna zgoda pracownika, kwotami wolnymi są:

 - 100 % minimalnego wynagrodzenia netto - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

 - 80 % powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

 
  Aby sprawdzić jakie są kwoty wolne w 2012 r., należy najpierw wyliczyć minima netto uwzględniając wysokość odpowiednich kosztów uzyskania przychodów – podstawowych lub podwyższonych oraz tzw. kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy. Prawo do stosowania tej ulgi ma pracodawca, któremu pracownik, przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym, złożył oświadczenie PIT-2. Gdy brakuje takiego formularza, zakład pracy musi obliczać zaliczkę bez kwoty zmniejszającej. Wysokość kosztów uzysku, a także stosowanie kwoty wolnej bądź nie, mają wpływ na kwotę wynagrodzenia do wypłaty, a tym samym wysokość kwoty wolnej od potrąceń.

 Poniżej przedstawiamy wynagrodzenie netto dla wszystkich przypadków.

 
 Wariant I - kup – 111,25 zł, ulga 46,33 zł (sposób obliczenia):

 KROK 1. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

 – na ubezpieczenie emerytalne: 1500 zł × 9,76% = 146,40 zł,

 – na ubezpieczenia rentowe: 1500 zł × 1,5% = 22,50 zł,

 – na ubezpieczenie chorobowe: 1500 zł × 2,45% = 36,75 zł,

 Razem składki na ubezpieczenia społeczne: 205,65 zł;

 KROK 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 – podstawa wymiaru: 1500 zł – 205,65 zł = 1294,35 zł,

 – składka należna ZUS: 1294,35 zł × 9% = 116,49 zł,

 – składka podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek: 1294,35 zł × 7,75% = 100,31 zł;

 KROK 3. Podstawa opodatkowania i zaliczka na podatek:

 – podstawa opodatkowania: 1294,35 zł – 111,25 zł (kup) = 1183,10 zł; po zaokrągleniu 1183 zł,

 – zaliczka na podatek dochodowy (przed odliczeniem składki zdrowotnej): (1183 zł × 18%) – 46,33 zł = 166,61 zł,

 – zaliczka na podatek dochodowy należna do US: 166,61 zł – 100,31 zł = 66,30 zł; po zaokrągleniu 66 zł

 KROK 4. Wynagrodzenie do wypłaty (netto):

 1500 zł – (205,65 zł + 116,49 zł + 66 zł) = 1111,86 zł.

 Wariant II – kup – 111,25 zł, bez kwoty ulgi – 1064,86 zł

 Wariant III – kup – 139,06 zł, ulga 46,33 zł – 1116,86 zł

 Wariant IV – kup – 139,06 zł, bez kwoty ulgi – 1069,86 zł

 Wysokość kwot wolnych u konkretnego pracownika oblicza się z zastosowaniem do kwoty netto, odpowiedniego procentu wynagrodzenia minimalnego, w zależności od rodzaju należności. Przykładowo, u pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, którego wynagrodzenie netto wynosi 1111,86 zł, kwotą wolną przy dokonywaniu dobrowolnego potrącenia na rzecz innego podmiotu niż pracodawca jest 889,49 zł (1111,86 zł x 80%).

 Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 
  Podstawa prawna:

 Art. 87, art. 871, art. 91 kodeksu pracy

 

 

Jesteś w:   HomeAktualnościKwoty wolne od potrąceń w 2012 r